ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΟΙ ΣΤΙΓΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Πριν 40 περίπου ημέρες εκδώσαμε μία κοινή ανακοίνωση με το συνδυασμό της «Επιχειρηματικής Ανάπτυξης» όπου μιλούσαμε για τααπογοητευτικά πρώτα δείγματα γραφής του νέου Προέδρου του Επιμελητηρίου, κ. Πιτσάκη. Κάποιοι πιθανώς να απόρησαν ή να ενοχλήθηκαν για την κριτική σε τόσο σύντομο διάστημα. Σημειώσαμε ότι η πρώτη του ενέργεια ως Πρόεδρος ήταν να διαλύσει τον έναν από τους άλλους…